A’DAM toren

In het complexe bouwproces met betrekking tot de A’DAM Toren vervulde NOORD een cruciale rol. Pas in een laat stadium werd NOORD toegevoegd aan het bouwteam; er bleek extra sturing en overzicht nodig. Tot het moment dat NOORD instapte, verliep het bouwproces stroef; er moest snel verbetering komen. De partners die reeds bij de bouw berokken waren, stonden door een erg strak tijdschema onder druk. NOORD pakte de coördinerende rol; al snel kwam er een betere afstemming tussen de eigenaren, bouwpartners, ontwikkelaar en huurders tot stand.

Dit bleek van grote waarde omdat de werkzaamheden van de verschillende aannemers nauw met elkaar verweven waren. Door een te late deeloplevering van het casco door de hoofdaannemer, werd het project complexer en complexer. Doordat er op diverse verdiepingen werkzaamheden plaatsvonden, werd de aanvoer van materieel en materiaal extra bemoeilijkt. NOORD pakte ook deze coördinerende rol en nam de logistieke planning op zich. Uiteindelijk heeft NOORD met het begeleiden van Lookout, Moon, Loft, A’DAM&Co, MA’DAM, Shelter en Massive Music een grote bijdrage geleverd aan dit iconische pand in Amsterdam.

A’DAM&Co

Loft

Lookout

MA’DAM

Massive Music

Moon