Deloitte Nederland: realisatie van het Deloitte Cybercenter

Nog steeds een begrip in architectonisch Nederland. Opmerkelijk want het project werd reeds in 2002 opgeleverd. NOORD begeleidde de realisatie van dit innovatieve ontwerp. Een multifunctionele ontmoetingsplek van Deloitte Nederland. Hier worden alle informatie en de IT-processen van derden beheerd.

NOORD was verantwoordelijk voor het gehele traject: van ontwerp t/m de ingebruikname. De uitdaging zat in het tegelijkertijd bewaken van de kosten, het realiseren van alle beveiligingsrestricties en het moeten toepassen van hoogwaardige ‘smart tech’ technologieën. NOORD slaagde voor deze complexe opdracht. Met als resultaat een enerzijds zwaarbeveiligd en anderzijds toegankelijk datacenter. Een gebouw dat nog steeds volledig van deze tijd is.