Greenpeace: selectie en verduurzaming van het nieuwe hoofdkantoor

Een mooie en bijzondere opdracht: Greenpeace Nederland en Greenpeace International zochten een nieuw hoofdkantoor. Het project bestond uit twee fasen. In de eerste fase van de opdracht moest er een selectie worden gemaakt uit een zes mogelijke panden.

NOORD nam de regie in handen, stelde een QuickScan op en onderzocht zes karakteristieke, thematisch verschillende panden. De locaties werden beoordeeld op duurzaamheid aan de hand van BREEAM waarbij de footprint, duurzame investeringen maar ook hergebruik en verantwoord materiaalgebruik werden afgewogen. Een zorgvuldige afweging tussen gebouweigenschappen, duurzame investeringen en energiebesparende maatregelingen leidde tot de selectie van het passende gebouw.

Het geselecteerde gebouw, de monumentale loods op het NDSM terrein, werd in fase 2 van de opdracht geheel verduurzaamd. NOORD begeleidde het proces en adviseerde in de optimalisatie van het onder BREEAM gebouwde pand. Het casco, de installaties, de gebruikte (af)bouwmaterialen en het interieur is volledig afgestemd op en gekozen conform de duurzaamheidsambities van Greenpeace.

Gedurende het gehele proces van verduurzaming stonden de pijlers van Greenpeace voorop: duurzaamheid, ‘cradle to cradle’, hergebruik en verantwoord investeren. Het casco en het interieurontwerp zijn volledig vanuit die gedachte gebouwd. Er is een gebouw tot stand gekomen dat een voorbeeld kan zijn voor anderen, een bewijs dat het wel degelijk anders kan.