TU Delft: realisatie van hoogwaardige tijdelijke huisvesting

Namens Aronsohn Management is NOORD gevraagd als projectmanager voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor de laboratoria en ondersteunende diensten Faculteit Technische Natuurwetenschappen. In samenwerking met diverse gebruikers en adviseurs, diende er voor een periode van ca. 3-5 jaar een tijdelijke huisvesting te worden gecreƫerd. Er moest optimaal gebruik worden gemaakt van bestaande faciliteiten en indelingen. Het continu proces van de testopstellingen in de diverse laboratoria mocht tijdens de diverse verhuisbewegingen op geen enkele manier in gevaar komen! NOORD slaagde voor deze complexe test.

Nog een tijdelijke situatie: ontwerp de uitbreiding van de experimentele laboratoriumomgeving VLLAIR. NOORD maakte samen met Hollandse Nieuwe een pragmatisch ontwerp. Hierbij waren kostenbeheersing en het optimaal gebruik maken van de bestaande ruimten, leidend. Vanwege het experimentele karakter voor de laboratoriumomgeving VLLAIR was intensief contact met de gebruikers noodzakelijk. Belangrijk was tevens om alle onvoorziene en voorziene overlast zo optimaal mogelijk te begeleiden en ondersteunen. NOORD trad op als vertegenwoordiger van de ontwerper in alle eerstelijnscontracten met direct betrokken en stakeholders. NOORD overzag het gehele project, van het ontwerp- t/m de realisatiefase. Er werd een ontwerp opgeleverd dat na realisatie tevens als testcase diende voor de nieuwe huisvesting van VLLAIR op de TU Delft.